Усе людзi нараджаюцца свабоднымi i роўнымi ў сваёй годнасцi i правах. Яны надзелены розумам i сумленнем i павiнны ставiцца адзiн да аднаго ў духу брацтва.

Вартасць/годнасць і справядлівасць для ўсіх і кожнага - гэта абяцанне Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека.Паняцце вартасці ляжыць у аснове правоў чалавека. Яно згадваецца ў першым сказе прэамбулы да Дэкларацыі і зноў з'яўляецца ў артыкуле 1. Пры гэтым, сярод усіх правоў, на якія кожны мае права, найбольш цяжка растлумачыць і пакласці ў матэрыяльную форму менавіта паняцце вартасці. Прасцей кажучы, гэта значыць, што мы павінны ставіцца адзін да аднаго з павагай, талерантнасцю і разуменнем. Урады павінны рабіць тое самае як у заканадаўстве, так і на практыцы для асоб, якія складаюць абшчыны, грамадства і нацыі. Ідэя справядлівасці і роўнасці ўсіх перад законам прасочваецца на працягу ўсёй Дэкларацыі. На самай справе асноўныя каштоўнасці Дэкларацыі па недыскрымінацыі і роўнасці в конечном счете адлюстроўваюць імкненне да ўсеагульнай справядлівасці і прызнання неад'емнай чалавечай годнасці.

Поделиться новостью