Рэспубліка Беларусь - унітарная дэмакратычная сацыяльная прававая дзяржава, якая валодае вяршэнствам і паўнатой улады на сваёй тэрыторыі, самастойна ажыццяўляе ўнутраную і знешнюю палітыку. Тэрыторыя Беларусі адзіная і неадчужальныя.

Сімваламі Рэспублікі Беларусь як суверэннай дзяржавы з'яўляюцца яе Дзяржаўны сцяг, Дзяржаўны герб і Дзяржаўны гімн. Сталіца рэспублікі - горад Мінск.

gosudarstvo flag

gosudarstvo gerb

Дзяржаўнымі мовамі ў Рэспубліцы Беларусь з'яўляюцца беларуская і руская мовы.

Дзяржаўная ўлада ў Рэспубліцы Беларусь ажыццяўляецца на аснове падзелу яе на заканадаўчую, выканаўчую і судовую.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь з'яўляецца кіраўніком дзяржавы. Ён абіраецца на аснове ўсеагульнага, свабоднага, роўнага і прамога выбарчага права пры тайным галасаванні. Парадак правядзення выбараў вызначаецца законамі Рэспублікі Беларусь.

Парламент - Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь - прадстаўнічы і заканадаўчы орган улады. Парламент складаецца з дзвюх палат - Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі.

Урад - Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь - цэнтральны орган дзяржаўнага кіравання, які ажыццяўляе выканаўчую ўладу ў Рэспубліцы Беларусь. Урад у сваёй дзейнасці падсправаздачнасці Прэзідэнту і адказны перад Парламентам.

Судовая ўлада ў Рэспубліцы Беларусь належыць судам і ажыццяўляецца агульнымі і іншымі судамі, прадугледжанымі законамі Рэспублікі Беларусь. Кантроль за канстытуцыйнасцю нарматыўных актаў у дзяржаве ажыццяўляе Канстытуцыйны Суд. Канстытуцыйны Суд дае заключэнні аб канстытуцыйнасці нарматыўных актаў па прапановах Прэзідэнта, Нацыянальнага Сходу, Вярхоўнага Суда, Вышэйшага Гаспадарчага Суда і Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь замацаваны прынцып вяршэнства права. Дзяржава, усе яе органы i службовыя асобы дзейнiчаюць у рамках Канстытуцыі і прынятых у адпаведнасці з ёю актаў заканадаўства. Забеспячэнне правоў і свабод грамадзян Рэспублікі Беларусь з'яўляецца найвышэйшай мэтай дзяржавы. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь устанаўлівае адказнасць дзяржавы перад грамадзянінам за стварэнне ўмоў для свабоднага і годнага развіцця асобы, а таксама адказнасць грамадзяніна перад дзяржавай за няўхільнае выкананне абавязкаў, ускладзеных на яго Канстытуцыяй. Канстытуцыя гарантуе грамадзянам Рэспублікі Беларусь права на ахову здароўя, уключаючы бясплатнае лячэнне ў дзяржаўных установах аховы здароўя. Асноўным Законам гарантуецца таксама бясплатнае агульную сярэднюю, прафесійна-тэхнічную адукацыю.Сярэдняя спецыяльная і вышэйшая адукацыi даступны для ўсіх у адпаведнасці са здольнасцямі кожнага.Грамадзяне маюць права на сацыяльнае забеспячэнне ў старасці, у выпадку хваробы, інваліднасці і ў іншых выпадках, прадугледжаных законам. Канстытуцыя замацоўвае права кожнага грамадзяніна на юрыдычную дапамогу для ажыццяўлення і абароны правоў і свабодаў. Адна з асноў ажыццяўлення дэмакратыі ў рэспубліцы - разнастайнасць палітычных інстытутаў, ідэалогій і меркаванняў. На тэрыторыі Рэспублікі Беларусь забараняецца стварэнне і дзейнасць палітычных партый, а таксама іншых грамадскіх аб'яднанняў, якія маюць на мэце гвалтоўнае змяненне канстытуцыйнага ладу цi вядуць прапаганду вайны, сацыяльнай, нацыянальнай, рэлігійнай і расавай варожасці. Рэспубліка Беларусь прызнае прыярытэт прынцыпаў міжнароднага права і забяспечвае адпаведнасць ім заканадаўства. У сваёй знешняй палітыцы Беларусь зыходзіць з прынцыпаў роўнасці дзяржаў, непрымянення сілы або пагрозы сілай, непарушнасці межаў, мірнага ўрэгулявання спрэчак, неўмяшання ва ўнутраныя справы і з іншых агульнапрызнаных прынцыпаў і нормаў міжнароднага права. Рэспубліка Беларусь ставіць за мэту зрабіць сваю тэрыторыю бяз'ядзернай зонай, а дзяржаву - нейтральнай. Рэспубліка Беларусь з'яўляецца часткай сусветнай супольнасці. Яна прызнае Усеагульную дэкларацыю правоў чалавека, Статут ААН, Міжнародныя пакты аб грамадзянскіх і палітычных, эканамічных, сацыяльных і культурных правах, удзельнічае ў дамоўленасцях ў рамках ААН, АБСЕ, у шматлікіх міжнародных канвенцыях.

Замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства на тэрыторыi Беларусi карыстаюцца правамі і свабодамі і выконваюць абавязкі нароўні з грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, калі іншае не вызначана Канстытуцыяй, законамі і міжнароднымі дамовамі. У адпаведнасці з канстытуцыйнай нормай Рэспубліка Беларусь можа надаваць права прытулку асобам, якiя церпяць пераслед у iншых дзяржавах за палітычныя, рэлігійныя перакананні або нацыянальную прыналежнасць. Канстытуцыя Беларусі абвяшчае, што ўсе роўныя перад законам і маюць права без усякай дыскрымінацыі на роўную абарону сваіх правоў і законных інтарэсаў.